Formulier wijzigingen / opzeggen lidmaatschap

U kunt onderstaand webformulier gebruiken om wijzigingen of opzeggingen door te geven.

Bij opzeggingen geldt er een opzegtermijn van 1 maand voor alle leden. De incasso van de contributie eindigt automatisch na deze opzegtermijn.