Vertrouwenscontact persoon (VCP)

Vertrouwenscontact persoon

Seksuele intimidatie of pestgedrag komt overal voor: op het werk, in de disco, op school en helaas ook in de sport. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies. Bij de zwemvereniging is een vertrouwenscontact persoon benoemd die je snel en vertrouwelijk op weg helpt naar het juiste advies.

Signaleren en praten

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met seksuele intimidatie of pesten is dat een teken dat die omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn om met iemand van buitenaf te kunnen praten en advies te vragen. Daarom heeft DZ & PC De IJsel Vereniging een vertrouwenscontact persoon aangesteld.

Vertrouwenscontactpersonen

Je kan contact opnemen de vertrouwenscontactpersoon als je melding wilt doen. De vertrouwenscontactpersoon is er niet alleen voor slachtoffers, maar ook beschuldigden kunnen hier om verwijzing naar het goede advies vragen. Tevens kan je bij een vermoeden van seksuele intimidatie of pestgedrag in jouw omgeving contact zoeken met de vertrouwenscontactpersoon. Hij of zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. Indien gewenst wordt de persoon met de melding doorverwezen naar de vertrouwenspersonen van NOC*NSF, die kunnen adviseren en ondersteunen bij eventueel verder te nemen stappen.

Hoe te bereiken?

Je kan de vertrouwenscontact persoon van DZ & PC De IJsel benaderen voor een melding of een vermoeden van bovenstaande zaken. De melding kan gericht worden aan: aliwitting@kpnmail.nl, of je belt naar 0570-621623. Ook op de website van DZ & PC De IJsel kun je terugvinden hoe de VCP-er te bereiken is.

Jouw melding op het emailadres en per telefoon wordt vertrouwelijk behandeld door de vertrouwenscontact persoon.

Melding bij NOC*NSF – Centrum Veilige Sport Nederland

Daarnaast kan men gebruik maken van de diensten van speciale vertrouwenspersonen en adviseurs van NOC*NSF. Zij bieden een luisterend oor en adviseren en ondersteunen bij eventueel verder te nemen stappen. Voor slachtoffers en beschuldigden zijn er aparte vertrouwenspersonen. Wie advies wil over de aanpak van een negatieve situatie kan terecht bij één van de adviseurs. Zij zijn er voor zowel bonden als verenigingbestuurders en voor ouders van sporters. Vertrouwenspersonen en adviseurs kennen de sportwereld, zijn specifiek opgeleid, deskundig én onafhankelijk.

De contactgegevens staan vermeld op de site https://centrumveiligesport.nl/ met directe links om te mailen, bellen of chatten over meldingen van grensoverschrijdend gedrag.