Contributie

De tarieven worden jaarlijks op 1 januari (zo nodig) geïndexeerd. Deze geïndexeerde tariefsverhoging hoeft niet vooraf door de ALV (Algemene Ledenvergadering) te worden goedgekeurd (besluit ALV).

Onderstaande bedragen gelden per 1 januari 2023.

CategorieMaandJaar
Basislidmaatschap de IJsel – alle leeftijden
(geen startvergunning, geen zwemles)
€ 22,50€ 225,00
Zwemles voor diploma B/C€ 25,00€ 250,00
Zwemles voor diploma Ster/Snorkel€ 25,00€ 250,00
Leden 11 jaar en jonger – met KNZB startlicentie
(wedstrijdzwemmen, waterpolo, synchroonzwemmen)
€ 30,00€ 300,00
Leden 12 jaar en ouder – met KNZB startlicentie
(wedstrijdzwemmen, waterpolo, synchroonzwemmen)
€ 35,00€ 350,00
Master/trim zwemmers – zonder KNZB startlicentie
(basislidmaatschap)
€ 22,50€ 225,00
Master/trim zwemmers – met KNZB startlicentie€ 27,50€ 275,00
Studentenzwemmen
(voltijds MBO, HBO, Uni)
€ 10,00€ 100,00
Jeugd via Stichting Leergeldleergeldcheque
Donateurs€ 30,00

 • Er vindt per jaar 10 maal automatische afschrijving per incasso plaats; in juli en augustus niet.
 • Het diplomageld voor diploma B/C en Ster/Snorkel zit bij de contributie in.
 • Korting voor het 3e betalende lid per gezin bedraagt € 3,00 per maand.
 • Korting voor het 4e en volgende betalende lid per gezin bedraagt € 3,50 per maand.
 • De jaarbijdrage bedraagt per 1 januari 2023 € 15,00.
 • De jaarbijdrage wordt enkel in rekening gebracht bij sportende leden.
 • De inschrijfkosten voor elk nieuw lid bedragen eenmalig € 15,00.

Wijzigen of opzeggen lidmaatschap

U kunt het onderstaand webformulier gebruiken om wijzigingen of opzeggingen van het lidmaatschap door te geven.

Bij opzeggingen geldt er een opzegtermijn van 1 maand voor alle leden. Bijvoorbeeld: een opzegging per 1 juli moet dus vóór 31 mei doorgegeven worden. De incasso van de contributie eindigt automatisch na deze opzegtermijn.

De ledenmutaties worden 1x per maand aan het einde van de maand bijgewerkt. Na verwerking worden de opzeggingen door de ledenadministratie per e-mail bevestigd! Alleen als de opzegging is bevestigd door de ledenadministratie is deze geldig. Het is de verantwoordelijkheid van het lid zelf om te controleren of de opzegging is ontvangen door de ledenadministratie. 

  Reden beëindiging* (verplicht):

  Adres:
  Postcode:
  Woonplaats:
  Telefoonnummer:
  Rekeningnummer:
  E-mail adres:
  Ingangsdatum wijziging:

  Gezinsleden – Gelden de wijzigingen voor meer (gezins)leden die lid zijn?:

  Vrij invoerveld – (gezins)leden waarvoor de wijzigingen ook gelden:

  Van sportactiviteit/afdeling:

  Naar sportactiviteit/afdeling:

  Vragen of opmerkingen

  Bij opzeggingen geldt er een opzegtermijn van 1 maand voor alle leden. De incasso van de contributie eindigt automatisch na deze opzegtermijn. Alleen als de opzegging is bevestigd door de ledenadministratie is deze geldig.