Aannamebeleid Vrijwilligers

DZ&PC de IJsel is een vereniging met veel vrijwilligers. De vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze leden niet wekelijks kunnen genieten van wedstrijden en trainingen. Het uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

Besluit

Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen de vereniging een functie te vervullen. Daarom neemt DZ&PC de IJsel de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

  • Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffende commissieverantwoordelijken.
  • Het bekend maken en laten ondertekenen van de gedragsregels van Zwem-en Polovereniging De IJsel, zoals voorgeschreven door de KNZB.
  • De vrijwilliger zal lid worden van de vereniging en daarmee onderworpen worden aan de tuchtrecht van de KNZB.
  • Voor iedere vrijwilliger wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd; dit zal om de 3-5 jaar herhaald worden.
  • Bij gecontracteerde vrijwilligers worden mogelijke referenties gecheckt.