Nieuwe leden

Vrijblijvend meedoen

Heb je interesse om een keer te komen zwemmen? Heb je belangstelling om bij een van de afdelingen mee te doen? Weet je niet zeker of de zwemsport wat voor je is?

Het is altijd mogelijk om eerst eens te komen kijken en vrijblijvend één of twee keer mee te zwemmen of te trainen. Ga naar de pagina van de desbetreffende afdeling en neem contact op met het afdelingssecretariaat of stuur een mail naar info@zwemclubdeventer.nl.

Aanmelden

Het aanmeldformulier kunt u hier vinden. Om de inschrijving compleet te maken, print je het formulier uit, ondertekent het en mailt het naar: info@zwemclubdeventer.nl.

Je kunt het formulier ook inleveren bij de trainer van de desbetreffende afdeling of opsturen naar Albertus van Leusenweg 55, 7425 CD Deventer.

Jouw handtekening hebben we nodig om de contributie en inschrijfgeld te kunnen incasseren van je bankrekening.

Neem altijd even contact op met het afdelingssecretariaat om te informeren of er direct plek is. Er kan namelijk een wachtlijst zijn.

Lidmaatschapskaart

Elk lid ontvangt na aanmelding een lidmaatschapskaart voorzien van een pasfoto. Het is mogelijk dat bij betreden van het zwembad naar het lidmaatschap wordt gevraagd. Stuur daarom tegelijk met het aanmeldformulier een recente pasfoto op.

Contributie

De contributie wordt maandelijks aan het begin van de maand geïncasseerd van het opgegeven bankrekeningnummer. De verschillende contributiebedragen vind je onder het tabblad ‘contributie’ of door hier te klikken.

Voor vragen over de contributie kun je contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@zwemclubdeventer.nl.

Bestaande leden

Wijzigingen. Het kan gebeuren dat je gaat verhuizen of dat bijvoorbeeld jouw bankrekeningnummer of telefoonnummer wijzigt. Je bent, als lid, verplicht deze wijzigingen aan ‘de IJsel’ door te geven, waarbij je gebruik kunt maken van een wijzigingsformulier. Dit formulier moet je sturen naar de centrale ledenadministratie:DZ&PC De IJsel, Veenweg 52 7416BD  te Deventer

Lidmaatschapskaart kwijt. Bij verlies van je lidmaatschapkaart van ‘de IJsel’, moet je dit zo snel mogelijk doorgeven aan de ledenadministratie. Deze zorgt tegen betaling van € 5 én een nieuwe gelijkende pasfoto voor een nieuwe (vervangende) lidmaatschapkaart.

Opzeggen lidmaatschap. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie, bij voorkeur via het wijzigingsformulier of een mail naar info@zwemclubdeventer.nl. Voor het bestuur, donateurs, officials en commissieleden geldt geen opzegtermijn. Voor andere leden geldt een opzegtermijn van een maand. De lidmaatschapkaart dient bij de opzegging gevoegd te worden. Daarnaast dien je ook het afdelingssecretariaat in kennis te stellen van de beëindiging van het lidmaatschap. De incasso van de contributie eindigt automatisch na de hierboven vermelde opzegtermijnen

Klachten of suggesties. De afdeling of commissie zal de klachten of suggesties in behandeling nemen en het resultaat van de behandeling kenbaar maken aan het lid dat de klacht of suggestie heeft ingediend. Indien de commissie de klacht niet kan behandelen of er kan niet samen tot een oplossing worden gekomen, kan worden doorverwezen naar het bestuur.

Cursussen. Indien het volgens een afdelingscommissie noodzakelijk is dat door één van de leden een cursus wordt gevolgd, gebeurt dit in overleg tussen de commissie en het bestuur. Het bestuur onderzoekt hierna of de cursus binnen het gestelde budget past en of het belang van de vereniging met het volgen van deze cursus gediend is.

Bovenstaande vragen en antwoorden zijn slechts een samenvatting van de statuten en het huishoudelijk reglement. Aan bovenstaande tekst kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.