Contributie

Overzicht contributie Deventer Zwem- en Poloclub “De IJsel” jaar 2021/2022

Maand Jaar
Senior leden (17+) 37,60 376,00
Junior leden (<17) 35,25 352,50
Junior leden (<17 en geen startvergunning) 28,50 285,00
Diploma REZ 2x in de week 28,50 285,00
Diploma REZ 1x in de week 20,20 202,00
master/trim zwemmers zonder KNZB-startlicentie 17,50 175,00
master/trim zwemmers met KNZB-startlicentie 22,00 220,00
donateurs 30,00
  • De contributie is voor het seizoen 2021/2022 niet verhoogd.
  • Er vindt per jaar 10 maal automatische afschrijving per incasso plaats: juli en augustus niet.
  • Korting voor het 3e betalende lid per gezin bedraagt € 3,00 per maand.
  • Korting voor het 4e en volgende betalende lid per gezin bedraagt € 3,50 per maand.
  • De jaarbijdrage bedraagt per 1 januari 2022 € 15,00.
  • De jaarbijdrage wordt enkel nog in rekening gebracht bij sportende leden.
  • Het bedrag aan inschrijfkosten ad € 15,00 is verschuldigd voor iedere nieuwe aanmelding.
  • Het lidmaatschap is maandelijks op te zeggen, met een opzegtermijn van 1 maand.