22 januari 2023

Geschiedenis: Clubblad “De Ster” jubileumuitgave 1970

In onze archieven vonden wij een bijzonder tijdsdocument uit het bestaan van onze vereniging “De IJsel”. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum verscheen een speciaal clubblad met daarin herinneringen van twee IJselleden die bij de oprichting van de zwemclub op 31 maart 1920 […]
18 januari 2023

Contributiewijziging 2023

Graag willen we alle leden informeren over de invoering van een nieuw contributiemodel. De aanleiding hiervoor zijn de hogere badhuurkosten ten gevolge van de hoge energieprijzen. De gestegen kosten in combinatie met het feit dat sinds 2016 de contributie niet is verhoogd, zou […]
18 januari 2023

Inschrijving van de IJsel in het Gulden Boek van Deventer

Op 5 november is de Deventer Zwem- en Poloclub De IJsel ingeschreven in het Gulden Boek van de gemeente Deventer en kreeg onze vereniging de zilveren erepenning uitgereikt.
24 oktober 2022

De IJsel viert jubileum met nieuwe uitstraling!

In 2020 bestond onze vereniging maar liefst 100 jaar. Alle reden natuurlijk om een feestje te vieren. De IJsel viert op vrijdag 4 en zaterdag 5 november 2022, haar 100-jarige jubileum. En dat kunnen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Met veel […]
24 oktober 2022

100-jarig jubileum

100-jarig jubileum Beste clubgenoten, In 2020 bestond onze vereniging maar liefst 100 jaar. Alle reden natuurlijk om een feestje te vieren. Dit feest kon in 2020 helaas niet doorgaan, maar dit gaan wij dit jaar inhalen! Er wordt groots uitgepakt op vrijdag 4 en zaterdag 5 […]