Binnen iedere afdeling van onze vereniging hebben we een commissie die de dagelijkse leiding van deze afdeling heeft. Binnen onze afdeling wedstrijdzwemmen is dat de zwemcommissie. De zwemcommissie legt uiteindelijk verantwoording af aan het bestuur van de vereniging.
De zwemcommissie bepaalt binnen de afdeling het te volgen beleid en hoe hier uitvoering aan gegeven moet en kan worden. Iedereen binnen de zwemcommissie heeft een functie waar binnen hij of zij bepaalde taken krijgt toebedeeld. Daarnaast heeft iedereen een stem in alle overige zaken welke besloten moeten worden.

Samenstelling:

Han Beijering Trainingen, internet, wedstrijdsecretariaat
Lieke Godschalk Trainingen, wedstrijden

Naast de zwemcommissie hebben we ook nog het officialsecretariaat. Deze regelt het aantal officials voor iedere wedstrijd waaraan we deelnemen.
Offical secretariaat (VOF):
Han Beijering (ad interum)