Wat en hoe bij De IJsel voor nieuwe leden

Vrijblijvend meedoen. Heb je belangstelling om bij een van de afdelingen mee te doen, maar weet je niet zeker of het wat voor je is dan kun je een aantal keren komen kijken en meetrainen voordat je moet beslissen of je al dan niet lid wordt. Ga naar de pagina van de betreffendeafdeling en neem contact op met de afdelingssecretariaat.

Aanmelden.aanmelding kun je ook bij de betreffende afdelingspagina downloaden. Print dit uit en vul het volledig in. Lever vervolgens het aanmeldingsformulier met een gelijkende (recente) pasfoto in bij het afdeling, of stuur het naar DZ&PC ‘de IJsel’, Veenweg 52 7416BD  te Deventer. LET WEL: Neem altijd even contact op met de betreffende secretariaat op om te informeren of er direct plaats is. Er kunnen namelijk (in sommige gevallen) wachtlijsten bestaan.

Contributie. Bij het aanmelden volg eenmalige incasso van  de inschrijfkosten van 15 euro. De contributie wordt van je bank- of girorekening afgeschreven. Na inschrijving ontvang je van de ledenadministratie of  van jouw afdeling een lidmaatschapkaart voorzien van je pasfoto.

Wat en hoe bij ‘de IJsel’ voor bestaande leden

Wijzigingen. Het kan gebeuren dat je gaat verhuizen of dat bijvoorbeeld jouw bankrekeningnummer of telefoonnummer wijzigt. Je bent, als lid, verplicht deze wijzigingen aan ‘de IJsel’ door te geven, waarbij je gebruik kunt maken van een wijzigingsformulier. Dit formulier moet je sturen naar de centrale ledenadministratie:DZ&PC De IJsel, Veenweg 52 7416BD  te Deventer

Lidmaatschapskaart kwijt. Bij verlies van je lidmaatschapkaart van ‘de IJsel’, moet je dit zo snel mogelijk doorgeven aan de ledenadministratie. Deze zorgt tegen betaling van € 5 én een nieuwe gelijkende pasfoto voor een nieuwe (vervangende) lidmaatschapkaart.

Opzeggen lidmaatschap. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie, bij voorkeur via het wijzigingsformulier of een mail naar info@zwemclubdeventer.nl. Voor het bestuur, donateurs, officials en commissieleden geldt geen opzegtermijn. Voor andere leden geldt een opzegtermijn van een maand. De lidmaatschapkaart dient bij de opzegging gevoegd te worden. Daarnaast dien je ook het afdelingssecretariaat in kennis te stellen van de beëindiging van het lidmaatschap. De incasso van de contributie eindigt automatisch na de hierboven vermelde opzegtermijnen

Klachten of suggesties. De afdeling of commissie zal de klachten of suggesties in behandeling nemen en het resultaat van de behandeling kenbaar maken aan het lid dat de klacht of suggestie heeft ingediend. Indien de commissie de klacht niet kan behandelen of er kan niet samen tot een oplossing worden gekomen, kan worden doorverwezen naar het bestuur.

Cursussen. Indien het volgens een afdelingscommissie noodzakelijk is dat door één van de leden een cursus wordt gevolgd, gebeurt dit in overleg tussen de commissie en het bestuur. Het bestuur onderzoekt hierna of de cursus binnen het gestelde budget past en of het belang van de vereniging met het volgen van deze cursus gediend is.

Bovenstaande vragen en antwoorden zijn slechts een samenvatting van de statuten en het huishoudelijk reglement. Aan bovenstaande tekst kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.