Contributie

Overzicht contributie Deventer Zwem- en Poloclub “De IJsel” jaar 2018/2019

Maand Jaar
bestuur, commissieleden en officials

0,00

0,00

Senior leden (17+)

37,60

376,00

Junior leden (<17)

35,25

352,50

Junior leden (<17 en geen startvergunning)

28,50

285,00

Diploma REZ 2x in de week

28,50

285,00

Diploma REZ 1x in de week

20,20

202,00

master/trim zwemmers zonder KNZB-startlicentie

17,50

175,00

master/trim zwemmers met KNZB-startlicentie

22,00

220,00

donateurs

30,00

  • De contributie is per 1 januari 2018 niet verhoogd!
  • Er vindt per jaar 10 maal automatische afschrijving per incasso plaats: juli en augustus niet.
  • Korting voor het 3e betalende lid per gezin bedraagt € 3,00 per maand.
  • Korting voor het 4e en volgende betalende lid per gezin bedraagt € 3,50 per maand.
  • De jaarbijdrage bedraagt per 1 januari 2018 € 15,00.
  • De jaarbijdrage wordt enkel nog in rekening gebracht bij sportende leden.
  • Het bedrag aan inschrijfkosten ad € 15,00 is verschuldigd voor iedere nieuwe aanmelding.
  • Het lidmaatschap is maandelijks op te zeggen, met een opzeg termijn van 1 maand.