Wijzigingen./ opzeggen. Het kan gebeuren dat je gaat verhuizen of dat bijvoorbeeld jouw bankrekeningnummer of telefoonnummer wijzigt.Je bent, als lid, verplicht deze wijzigingen aan ‘de IJsel’ door te geven, waarbij je gebruik kunt maken van een Wijzigingsformulier 

Dit formulier kun je inleveren bij de afdeling waar je zwemt.

of je stuurt dit op naar de centrale ledenadministratie:

DZ&PC De IJsel, Veenweg 52 7416 BD te Deventer